Κρασιά

Λευκό σαντορινιό, χύμα (375 ml / 750ml) 5,50€ / 11,00€

Κόκκινο σαντορινιό, χύμα (375 ml / 750ml) 5,50€ / 11,00€

 

Εμφιαλωμένα

 

Λευκά

Ευάνεμος, Μαλαγουζιά, Πλαγιές Κιθαιρώνα 22,00€

Αηδάνι Σιγάλας, Αηδάνι, Κτήμα Σιγάλας 43,00€

Αα, Ασύρτικο – Αθήρι, Κτήμα Σιγάλας 30,00€

Νασίτης, Ασύρτικο -Αθήρι – Αηδάνι, , Vassaltis Vineyards 29,00€

Βίβλια Χώρα, Ασύρτικο – Sauvignon Blanc, Βίβλια Χώρα 36,00€

Θαλασσσίτης, Σαντορίνη ΠΟΠ, Γαία Οινοποιητική 38,00€

Σαντορίνη Τσέλεπος, ΠΟΠ Σαντορίνη. Κάναβα Χρυσού 40,00€

7 Χωριά, ΠΟΠ Σαντορίνη, Κτήμα Σιγάλας 60,00€

Σιγάλας Βαρέλι, ΠΟΠ Σαντορίνη, Κτήμα Σιγάλας 43,00€

 

Ροζέ

ΕAN, Μαυροτράγανο, Κτήμα Σιγάλας 26,00€

 

Ερυθρά

Vassanos, Μανδηλαριά, Vassaltis Vineyards 30,00€

Μμ, Μαυροτράγανο Μανδηλαριά, Κτήμα Σιγάλας 32,00€

Ράμνιστα, ΠΟΠ Νάουσα, Κτήμα Κυρ Γιάννη 35,00€

Κτήμα Παπρά, Cabernet Sauvignon-Merlot, Κτήμα Παπρά 24,00€

Μαυροτράγανο Σιγάλας, Μαυροτράγανο, Κτήμα Σιγάλας 80,00€